Ansvarsfördelning 2017

Sopor
Tunnan dras upp till cykelvägen Måndag kväll ojämn vecka.
Tömning Tisdagar.
 
Vecka 21 Norgren
Vecka 23 Löfgren
Vecka 25 Eriksson (Tunnan upp Söndag)
Vecka 27 Norgren
Vecka 29 Löfgren
Vecka 31 Eriksson
Vecka 33 Norgren
Vecka 35 Löfgren
Vecka 37 Eriksson
 
Koll av slang
Kontroll av slang och skarvar hela vägen från brandposten till Wahlström. Vid ev. läckage ska nyckel användas. Kontakta Kenth, Josefin eller Susanne för att få skattkartan till nyckeln. 
 
Vecka 21 Guldhaugen
Vecka 23 Löfgren
Vecka 25 Eriksson 
Vecka 27 Nässlin
Vecka 29 Östlin
Vecka 31 Norgren
Vecka 33 Guldhaugen
Vecka 35 Löfgren
Vecka 37 Eriksson
 
Klippning av Midsommarängen
 
Vecka 21 Löfgren
Vecka 23 Eriksson
Vecka 25 Norgren 
Vecka 27 Guldhaugen
Vecka 29 Nässlin
Vecka 31 Östlin
Vecka 33 Wennlund/Ytterström
Vecka 35 Wahlström
 
Den otroligt mysiga Latrintömningen
Latrintunnan ställs på träpallen uppe vid cykelvägen Trosdag kväll jämn vecka.
 
Fredagar jämna veckor under tiden Vecka 22 - 36

 
Den som inte kan uppfylla sitt åtagande under tilldelad vecka ansvarar för att byta med någon annan på listan eller leja bort arbetet. Detta gäller spotunnan, koll av slang samt klippning av ängen.
 

Kommentera här: